Επιλογή Σελίδας
Οι τρεις βιβλιογραφίες που ακολουθούν είναι αλληλοσυμπληρούμενες, παρόλο που συμπίπτουν ενίοτε εν μέρει. Οι δύο τελευταίες περιλαμβάνουν και έργα του Νίκου Καζαντζάκη που αναγράφονται στη στήλη «Εργογραφία» της ιστοσελίδας μας. Αλλά επειδή εκεί αναφέρονται μόνο οι πρώτες εκδόσεις στα ελληνικά, κρίνουμε ότι είναι απαραίτητες οι συμπληρωματικές και λεπτομερέστερες πληροφορίες που δίνουν οι βιβλιογραφίες αυτές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ. Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗ

Γ. Κ. Κατσίμπαλης, Βιβλιογραφία Ν. Καζαντζάκη,
A’ 1906-1948, Αθήνα, Δεκέμβριος 1958

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ PETER BIENPeter Bien, Καζαντζάκης, Η πολιτική του πνεύματος, Τόμος B’,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗ ΑΓΑΘΟΥ