Επιλογή Σελίδας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κατεβάστε το αρχείο σε pdf στα ελληνικά

CONCURSO INTERNACIONAL DE LITERATURA Y DIBUJO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA DE ESCUELAS GRIEGAS Y EXTRANJERAS
Descargue el archivo en versión pdf en Español

INTERNATIONAL LITERATURE AND PAINTING COMPETITION FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS
You can download the file in english

CONCOUR INTERNATIONAL DE LITERATURE ET DE DESSIN DESTINE AUX ELEVES DES ECOLES GRECQUES ET INTERNATIONALES DU SECOND DEGRES
Vous pouvez télécharger le fichier en français

– στα γερμανικά (θα ανακοινωθεί σύντομα)Πληροφορίες:
secretary.siank.gr@gmail.comΣχετικό πληροφοριακό υλικό:
(θα ανακοινωθεί σύντομα)