Επιλογή Σελίδας

Εκδίδεται τρεις φορές το χρόνο στα αγγλικά, αραβικά, γαλλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά και ρωσικά. Περιέχει κατά βάση επίκαιρες ειδήσεις για το ζήτημα της εκδοτικής αντιμετώπισης του έργου του Καζαντζάκη, κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη, τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εταιρεία μας (η Συντονιστική Επιτροπή και τα Τμήματα) στις πέντε ηπείρους, με ειδική αναφορά στις πιο πρωτότυπες από αυτές, και επιπλέον απόψεις, γνώμες, μαρτυρίες και αναμνήσεις για τον μεγάλο Κρητικό, καθώς και πληροφορίες για τις μεταφράσεις των έργων του σε ξένες γλώσσες και για τις σχέσεις του με μία ήπειρο ή μία χώρα.

Synthesis Τεύχος #1
Synthesis Τεύχος #2
Synthesis Τεύχος #3
Synthesis Τεύχος #4
Synthesis Τεύχος #5
Synthesis Τεύχος #6
Synthesis Τεύχος #7
Synthesis Τεύχος #8
Synthesis Τεύχος #9
Synthesis Τεύχος #10
Synthesis Τεύχος #11
Synthesis Τεύχος #12
Synthesis Τεύχος #13
Synthesis Τεύχος #14
Synthesis Τεύχος #15
Synthesis Τεύχος #16-17
Synthesis Τεύχος #18
Synthesis Τεύχος #19
Synthesis Τεύχος #20
Synthesis Τεύχος #21
Synthesis Τεύχος #22
Synthesis Τεύχος #23
Synthesis Τεύχος #24
Synthesis Τεύχος #25
Synthesis Τεύχος #26
Synthesis Τεύχος #27
Synthesis Τεύχος #28
Synthesis Τεύχος #29
Synthesis Τεύχος #30
Synthesis Τεύχος #31
Synthesis Τεύχος #32
Synthesis Τεύχος #33
Synthesis Τεύχος #34
Synthesis Τεύχος #35
Synthesis Τεύχος #36
Synthesis Τεύχος #37
Synthesis Τεύχος #38
Synthesis Τεύχος #39
Synthesis Τεύχος #40
Synthesis Τεύχος #41
Synthesis Τεύχος #42
Synthesis Τεύχος #43
Synthesis Τεύχος #44
Synthesis Τεύχος #45
Synthesis Τεύχος #46
Synthesis Τεύχος #47
Synthesis Τεύχος #48
Synthesis Τεύχος #49
Synthesis Τεύχος #50
Synthesis Τεύχος #51
Synthesis Τεύχος #52
Synthesis Τεύχος #53
Synthesis Τεύχος #54
Synthesis Τεύχος #55 | Synthesis #55 (αγγλικά) | Synthesis #55 (γαλλικά) | Synthesis #55 (ισπανικά) | Synthesis #55 (πορτογαλικά)| Synthesis #55 (ιταλικά)

Synthesis Τεύχος #56 | Synthesis #56 (αγγλικά) | Synthesis #56 (γαλλικά) | Synthesis #56 (πορτογαλικά) | Synthesis #56 (ισπανικά) | Synthesis #56 (ιταλικά)

Synthesis Τεύχος #57 | Synthesis #57 (αγγλικά) | Synthesis #57 (γαλλικά) | Synthesis #57 (ιταλικά)| Synthesis #57 (πορτογαλικά)| Synthesis #57 (ισπανικά)

Synthesis Τεύχος #58 | Synthesis #58 (γαλλικά) | Synthesis #58 (αγγλικά) | Synthesis #58 (πορτογαλικά) | Synthesis #58 (ιταλικά) | Synthesis #58 (ισπανικά)

Synthesis Τεύχος #59 | Synthesis #59 (γαλλικά) | Synthesis #59 (πορτογαλικά)

Synthesis Τεύχος #60 | Synthesis #60 (γαλλικά) | Synthesis #60 (αγγλικά) | Synthesis #60 (ιταλικά) | Synthesis #60 (πορτογαλικά)

Synthesis Τεύχος #61 | Synthesis #61 (γαλλικά) | Synthesis #61 (αγγλικά) | Synthesis #61 (πορτογαλικά) | Synthesis #61 (ιταλικά) | Synthesis #61 (ισπανικά)

Synthesis Τεύχος #62 | Synthesis #62 (γαλλικά) | Synthesis #62 (ιταλικά) | Synthesis #62 (αγγλικά) | Synthesis #62 (πορτογαλικά)

Synthesis Τεύχος #63 | Synthesis #63 (γαλλικά) | Synthesis #63 (ιταλικά) | Synthesis #63 (πορτογαλικά) | Synthesis #63 (ισπανικά)

Synthesis #64 (γαλλικά)